Advertentienummer: V2055

Advertentie details

Activiteit:
Maatje / Coach/ Bezoek
Doelgroep:
Individuen/ Kinderen (0-12)
Waar:
Overige
Wanneer:
Middag
Doordeweeks
Anders/ In Overleg
Soort advertentie:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Wie zijn wij?
MEE Zuidoost Brabant is er voor mensen met een beperking. En voor hun omgeving. Welke beperking iemand ook heeft, bij MEE kan hij terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Of het nu gaat om een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. Wij helpen onze cliënten (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. Onze naam drukt uit waar we voor staan: MEE maakt meedoen mogelijk.

Werkzaamheden
Hallo, ik ben Sterre en ik ben 11 jaar oud. Ik hou van leuke meiden dingen doen, zoals het verkleden als een prinses! Daarnaast vind ik dansen ontzettend leuk en hou ik ervan om leuke activiteiten te ondernemen. Voor lange afstanden heb ik mijn rolstoel nodig, want mijn spieren houden het bewegen tegen. Zou jij het leuk vinden om op maandag, dinsdag of donderdag na 16:00 iets leuks te gaan doen? Neem dan contact op met MEE!!!

Tegenprestatie

Vrijwilligers kunnen altijd terecht bij MEE bij onduidelijkheden, problemen of gewoon voor een luisterend oor. Daarnaast biedt MEE workshops aan waaraan vrijwilligers gratis kunnen deelnemen. Hoe herken je als vrijwilliger een beperking en hoe ga je hiermee om? Hoe kun je een bijdrage leveren aan de versterking en activering van het netwerk wanneer er sprake is van een beperking?

MEE Zuidoost Brabant heeft een aantal workshops ontwikkeld die de kennis én vaardigheden van vrijwilligers vergroten. De docenten (MEE-consulenten) hebben jarenlange praktijkervaring in het ondersteunen van mensen met een beperking. Zij weten waarover ze het hebben en wat in welke situatie werkt en waarom.

Het programma bestaat uit workshops op het gebied van het herkennen van en leren omgaan met mensen met een beperking (Sociale Netwerk Versterking) en ontmoetingsbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.