Cordaad Welzijn Goedbezig Heeze-Leende

#eenkleingebaar groot succes in december. Nieuwe acties en financiële aanvragen mogelijk!

NOV kan lokale en landelijke acties financieel ondersteunen met een vergoeding van de gemaakte materiele kosten voor een maximum bedrag van € 2500. Dit kan zijn voor kaarten, bloemetje, attenties etc.

De gezamenlijke inzet onder de #eenkleingebaar was gericht op de december maand en is gestopt. Ook de website is alleen nog passief te bezoeken. MAAR nieuwe eigen acties zijn mogelijk! 
Corona, avondklok,  vormen van lockdown zijn nog niet voorbij. Vergoeding van kosten voor nieuwe acties zijn mogelijk! Van de door VWS ter beschikking gestelde subsidie kan NOV nieuwe aanvragen met een maximum van € 2500 vergoeden. Stuur een mail naar info@nov.nl met het onderwerp 'Vervolg gebaren'. Je krijgt dan een declaratieformulier toegezonden ter verantwoording en bewijzen van de gemaakte kosten. Ook nu kunnen Vrijwilligerscentrales  lokale initiatieven op deze mogelijkheid tippen.  
In totaal is er € 28.000 beschikbaar. Laat van je horen! 

 

16.02.2021