Cordaad Welzijn Goedbezig Heeze-Leende

Deskundigheidsbevordering


De Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende wil de samenleving versterken in de breedste zin van het woord. Advies en ondersteuning zijn daarbij sleutelwoorden.

De werkwijze van het scholingsaanbod van de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende voor  organisaties en vrijwilligers is vernieuwd. Voortaan wordt er geen kant en klaar scholingsaanbod programma meer geboden, maar werken we vraaggericht. Dit wil zeggen dat de vrijwilligerscentrale  op vraag van organisaties/ vrijwilligers, bij voldoende animo, een workshop kan realiseren. 

Workshops welke  gegeven kunnen worden bij voldoende vraag/aanmeldingen zijn bijvoorbeeld:

  • Vinden en binden van vrijwilligers;
  • Instructie Verantwoord Alcoholschenken
  • Communicatie;
  • Grenzen stellen voor vrijwilligers;
  • Signalen achter de voordeur.

Heb je behoefte aan een workshop neem dan contact op via het contactformulier.

Deskundigheidsbevordering op maat
Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende verzorgt cursussen en workshops op maat voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Als een vrijwilligersorganisatie een specifieke vraag heeft, dan vindt er eerst een gesprek plaats en wordt bekeken of er een aanbod voor deskundigheidsbevordering op maat kan worden geleverd. Uiteraard zijn de kosten voor een dergelijke maatwerk cursus of workshop voor rekening van de organisatie.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de deskundigheidsbevordering? Neem dan contact met de Vrijwilligerscentrale.