Cordaad Welzijn Goedbezig Heeze-Leende

Vrijwilligers

 Vrijwilligerswerk, wat is dat?
Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige definitie. Wel kan er gezegd worden dat vrijwilligerswerk altijd vier componenten bevat:
1. Het is het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd,
2. zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen),
3. vindt plaats in georganiseerd verband,
4. met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel (maar zonder familieband, dan is er mogelijk sprake van mantelzorg).

Waarom vrijwilligerswerk?
De meeste mensen doen vrijwilligerswerk omdat ze het leuk en gezellig vinden. Vrijwilligers vinden het ook belangrijk om iets te kunnen doen voor een ander of voor de buurt waar ze wonen. De sfeer en begeleiding zijn belangrijk voor vrijwilligers. Sommige vrijwilligers geven aan dat vrijwilligerswerk hen uit een depressie houdt omdat ze dagritme vinden en natuurlijk omdat ze er anderen mee kunnen helpen. Jongeren doen graag vrijwilligerswerk zodat ze ervaring opdoen en het goed staat op hun CV. Maar ook helpt vrijwilligerswerk om mensen met een handicap of ziekte te re-integreren. En natuurlijk wordt vrijwilligerswerk ook gedaan voor de sociale contacten en om uit een sociaal isolement te blijven of te komen.

Voor individuen en groepen
Op goedbezigheezeleende.nu kun je advertenties plaatsen die te maken hebben met het aanbieden van vrijwilligers of vrijwilligerswerk. Het is mogelijk om individueel of als groep, gezin of onderneming vrijwilligerswerk aan te bieden of te vragen.

Georganiseerd verband
De advertentie-rubriek Vrijwilligers betreft vrijwilligerswerk in enig georganiseerd verband. Dat wil zeggen dat er altijd een vrijwilligersorganisatie bij betrokken is. Dus geen contacten tussen burgers onderling. Voor onderlinge contacten kun je adverteren onder de rubriek ‘Maatjes' of 'Buurthulp'. 

Voorbeelden
Een gezin gaat de schutterij helpen bij het inrichten van het terrein voor een schuttersfeest. Als tegenprestatie mogen zij gratis een avond komen schieten tijdens een training.

Een sportvereniging heeft iemand nodig die hun site beheert en onderhoudt, de vrijwilliger krijgt er veel waardering en attenties voor terug.

Ga direct naar de vrijwilligers advertenties.