Cordaad Welzijn Goedbezig Heeze-Leende

Nieuwe wet WBTR; belangrijk voor verenigingen en stichtingen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking. Inmiddels is er op internet veel informatie te vinden over deze wet. De Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende heeft zich namens de vrijwilligersorganisaties in de gemeente verdiept in deze nieuwe Wet en contact gezocht met verschillende instanties. 

De Wet inhoudelijk:

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen.

De volledige tekst over de WBTR vind je hier

Belangrijkste punten van de nieuwe wet:

  1. uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);
  2. meervoudig stemrecht verandert. Als bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
  3. verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris;
  4. statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet overruled de statuten op onderdelen;
  5. regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.

Voordat de wet op 1 juli 2021 ingaat, moet de vereniging of stichting haar zaakjes op orde te hebben.  Belangrijk is in ieder geval dat je als bestuur met elkaar bespreekt wat volgens jullie ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar de afspraken over vastlegt.

Gratis checklist NOV:

Door de NOV is een checklist gemaakt om te kijken waaraan voldaan moet worden binnen de nieuwe wet. Deze is gratis beschikbaar gesteld:

Checklist WBTR (website)

Checklist WBTR (pdf): checklist-wbtr-van-nov

Webinars:

Er zijn doorlopend webinars te volgen via: https://wbtr.nl/actueel/webinars-bijeenkomsten/

Stappenplan IVBB ( betaald)

De nieuwe wet is bedoeld als hulpmiddel om het besturen van een vereniging of stichting te vergemakkelijken. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen. Hierover is ook contact gezocht met de IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen), die een WBTR-stappenplan hebben ontwikkeld. Het stappenplan geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid vast te leggen hoe de vereniging/stichting hieraan voldoet.

Stappenplan Zuyd Legal Lab ( gratis)

Zuyd Legal Lab lanceerde kort geleden een gratis stappenplan om bestuurders bij de WBTR te helpen. Legal Lab is een juridisch leer-werkbedrijf van de opleiding HBO rechten van Zuyd Hogeschool. Het stappenplan vind je op deze pagina. Na aanmelden krijg je een email met om het stappenplan te downloaden.

Moeten statuten voor 1 juli gewijzigd zijn? Lees hieronder het advies vanuit wbtr.nl:

Nee. Statuten van verenigingen en stichtingen hoeven niet per 1 juli 2021 te zijn aangepast aan de WBTR die op dat moment in werking treedt. De wetgever geeft je op dit punt wat meer tijd. Het is zelfs zo dat de wetgever hier juist bewust tijd voor heeft gecreëerd. Aanbevolen wordt een natuurlijk moment voor statutenwijziging te kiezen. In de wet is een overgangstermijn van 5 jaar opgenomen voor het onderdeel meervoudig stemrecht.

Veel organisaties willen ook de mogelijkheid van digitaal stemmen opnemen in hun statuten. De wet wordt in de komende tijd hierop aangepast. Het is daarom misschien wel beter om te wachten met een statutenwijziging tot die wet definitief is. Dan kunnen de statuten daarop aansluiten.

 

25.05.2021